• Достъп до целия ден на семинара
  • Разпределяне в работни групи
  • Практически упражнения с Марто Попов и гост-лектори, експерти в областта на психологията и професионалните тренинги
  • Пълен достъп до Фейсбук група с всички участници на семинара
  • Запис от целия ден на семинара
  • Пакет видео обучения с Марто Попов
  • Онлайн среща след семинара с Марто Попов и всички VIP участници