• 3 лекции с 3 гост-лектора
  • Комплект за водене на записки през целия ден на Уъркшопа
  • Редица практически упражнения, които можете да прилагате всеки ден след Уъркшоп Ум
  • Безплатно видео обучение с упражнения от Марто Попов за успешно целеполагане
  • Добавяне в затворена група „Трансформацията“ с Марто Попов